Blog Post Image
1398 آذر 30
قیمت گذاری در املاک
توسط صادق / 0 نظر

قیمت گذاری ملک یکی از پارامترهای فروش سریعتر ملک هست که باید مواردی را در مورد آن رعایت کرد ...

ادامه مطلب
Blog Post Image
1398 آذر 30
5 نکته مهم برای یک مشاور املاک به روز
توسط صادق / 0 نظر

مشاور املاک، امروز باید بر فشار کاری در یک بازار رقابتی آسیب دیده از رکود اقتصادی، غلبه کنند و اطلاعات بیشتری نسبت به قبل در اختیار مشتريان بالقوه قرار دهند. همچنين بايد با تکنولوژی های نوآورانه که در حال تغییر نحوه ى عملکرد بازار هستند، هماهنگ باشند ...

ادامه مطلب